Resultados de la Búsqueda:

  • Item thumbnail
    La Residència geriátrica Cambrils Suite és una empresa humana amb voluntat de servei per cuidar les persones, que ofereix assistència, docència i assessorament. Perseguim oferir assistència integral als nostres usuaris i residents i formació al nostre personal. Per tal d'aconseguir-ho,...
  • Item thumbnail
    EL centro de día “Llar d’Avis Reviure” para personas mayores es un establecimiento de acogida diurna (no residencial) con una infraestructura funcional compensatoria del hogar y una alternativa al internamiento, con una función socio-asistencial destinada a la atención de personas mayores...